ROMINA BODUROĞLU

Eğitim hayatım

Ortaokul eğitimini Notre Dame de Sion, lise eğitimini ise Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladım.

2009 yılında, Paris Descartes Üniversitesi’nde (La Sorbonne) Psikoloji Lisansımı bitirdim. 2012’de, yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji dalında Yüksek Lisansımı yaptım.

2014 yılında ise,  Paris Descartes –Sorbonne Üniversitesi, Psikopatoloji ve Sağlık Süreci bölümünde, Araştırma Yüksek Lisansımı tamamladım. Böylece, Paris Descartes –Sorbonne Üniversitesi, Psikopatoloji ve Sağlık Süreci Laboratuvarı, Doktora öğrencisi olmaya hak kazandım.

Paris Descartes Psikoloji bölüm başkanı ve bağımlılık alanında önemli bir isim olan Prof. Isabelle Varescon supervisorlüğünde gerçekleştirilen Araştırma Yüksek Lisansı bitirme tezim Nantes Uluslararası Bağımlılık Kongresi’nde sunuldu. (Boduroglu R. , Varescon I. Motivations chez les joueurs de poker: online vs en live (Online ve Offline Poker oyuncularında motivasyonlar). Congrès Internationale des troubles addictifs (ICAD),  Nantes, 16.04.2015. )

Uzmanlık Alanı

Meslek hayatım süresince çocuk, ergen, yetişkin ve geriatrik popülasyonla çalıştım. Özel, resmi ve vakıf kuruluşlarında görev aldım, eğitim ve süpervizyona katıldım. Aynı şekilde, çeşitli derneklerde bilgilendirme seminerleri verdim.

Travma psikolojisi

Dr. Pierre Zanger ile bireysel süpervizyonun yani sıra, travma ve transkültürel (kültürler arası) psikoloji alanında çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Thierry Baubet ile I.M.P.A.C.S Araştırma Projesi’nde  birlikte çalıştım (Paris , 2015). Fransa Sağlık Bakanlığı, ARS, Paris 13 Üniversitesi, INVS ortam yapımı büyük bir proje olan I.M.P.A.C.S Araştırma Projesi Paris’te Ocak 2015’te yaşanan terör saldırılarının sosyal ve psikolojik etkilerini değerlendirme ve posttravmatik stres bozukluğu tedavisini geliştirme amacıyla ortaya çıktı. Bu projede araştırmacı klinik psikolog olarak, terör kurbanları, yakınları, tanıklar ve ilk müdahalede bulunan sağlık ve güvenlik ekipleriyle değerlendirme görüşmeleri yaptım, onları en uygun tedavi ünitelerine yönlendirdim.

Transkültürel psikoloji

Fransa’nın Sosyal Yardım Araştırma Enstitüsü (Observatoire de Samu Social) bünyesinde gerçekleştirilen E.N.F.A.M.S Epidemiyolojik Anket (Paris, 2012-2013)’ınde araştırmacı klinik psikolog olarak görev aldım.  E.N.F.A.M.S Projesi,  sosyo-ekonomik etkenlerin ailelerin ve çocuklarının bedensel, psişik ve sosyal gelişimi üzerindeki yansımalarını değerlendirme amacı güden bir anket. Bu projede, değişik uyruklara ve politik sorunlara sahip olan (göçmen, mülteci vs.) aileler ile yabancı dillerde değerlendirmeler gerçekleştirdim ve ilgili sağlık ünitelerine yönlendirdim.

Bağımlılık

Mültidisipliner ve mobil bir bağımlılık ünitesi olan ELSA/ECIMUD Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris (2010-2011) ‘te bağımlılığı önleme, risk azaltma tedavisi ve bireysel ve grup atölyeleri (yiyecek, farkındalık, hastaneden ayrılışa ve abstinansa hazırlığa yönelik ) gerçekleştirdim.

Bunların dışında, medikalize bir huzurevinde (E.H.P.A.D REPOTEL d’Issy-les-Moulineaux, huzurevi sakinlerine, yakınlarına, çalışanlarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları, kişisel ve kurumsal hayat projeleri oluşturma, psikometrik değerlendirmeler ve tedavi yaptım. İstanbul’da Yedikule Ermeni Hastanesi’nde, genel psikiyatri bölümünde ise yaz stajlarımı gerçekleştirdim.

Akademik ve kurumsal çalışmalarımın yanı sıra Paris’teki özel muayenehanemde (10, rue Daguerre 75014)’de 3 yıl boyunca Fransızca, Türkçe ve İngilizce dillerinde danışanlarına hizmet verdim. Ayrıca, yurt dışında ve yurt içinde pek çok kurumda depresyon, kaygı, travma, bağımlılık ve risk azaltma üzerine bilinçlendirme seminerleri verdim.

Şimdilerde, Nişantaşı’ndaki Doktorlar Merkezi bünyesinde bulunan özel muayenehanemde Türkçe dışında Fransızca ve İngilizce dillerinde de hizmet vermekteyim.